KID'S ENCHILADA

8.25

Two kid-sized cheese enchiladas.