KID'S ENCHILADA

7.25

Two kid-sized cheese enchiladas.